Zapraszamy

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Świat Okien
Jacek Biś

ul. Św. Rocha 65, 42-200 Częstochowa
tel: 34 361 49 81
kom: 515 15 63 97
e-mail: swiatokien6@wp.pl

PHU ŚWIAT OKIEN JACEK BIŚ, ul. św. Rocha 65, 42-200 Częstochowa realizując obowiązki informacyjne wynikające art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z wyceną i sprzedażą jest PHU ŚWIAT OKIEN JACEK BIŚ ul. św. Rocha 65 42-200 Częstochowa, e-mail: swiatokien6@wp.pl, zwany dalej „Administratorem”.